Monday, June 23, 2008

Sumpa


SUMPA

If love is a yearning to be like (even to become)
the beloved, then hatred, it must be said,
can be engendered by the same ambition,
when it cannot be fulfilled.

-Salman Rushdie,
The Satanic Verses


Isinumpa kita:
Hindi ka liligaya sa piling ng iba
habang ako ay nag-iisa sa kama,
binabalutan ng kumot ng kalungkutan,
nakapatong ang ulo sa unan
ng pinakamalupit na pangungulila.

Isinumpa kita.
Sa kabilugan ng buwan,
nagsindi ako ng maitim na kandila
at ibinulong ko sa hangin
ang lihim na panalangin, ang orasyon
para sa mga mangingibig
na hindi marunong magmahal.

Isinumpa kita,
paulit-ulit --- umaga, tanghali, gabi ---
tuwing nakikita ko sa iba ang kaligayahan
na ipinagkait mo sa akin;
sa mga oras na naaalala ko
ang iyong maiinit na yakap at halik,
ang pitik ng iyong puso.

Isinumpa kita.
Ang pinakamabisang gayuma
ang ginamit ko laban sa iyo,
na walang iba kundi ang tindi
ng aking pag-ibig na binaliwala mo
at naging marubdob na poot ---

Isinumpa kita, dati kong sinisinta:
Hindi ka liligaya sa piling ng iba!

-Ralph Semino Galán

2 comments:

Loyva said...

I know that epigraph only through this poem. Haha! San ko nga ba to unang nabasa? Was it for Dapitan? I can't remember.

Ralph Semino Galan said...

I think you are right, this poem first got published in UST's Dapitan or The Flame... Re Rushdie's novel, it is a must-read if you are interested in Indian-style magic realism...